správa sboruKazatel:
Pavel Knorek, Bezručova 501/7, 356 01 Sokolov,
tel.: +420 359 574 956, +420 732 441 088 

Kurátor:
Mikuláš Zoubek, Žižkova 1161, 358 01 Kraslice,
tel.: +420 352 696 085, +420 721 504 984

Administrátor:
Pavel Kučera, Husovo náměstí 3, 252 01 Aš,
tel: +420 354 525 282, +420 605 872 045
e-mail: as@evangnet.cz

Sbor:
Staršovstvo se schází zpravidla 3. úterý v měsíci od 17.30 v Sokolově, Bezručova 501/7

IČO:
18249159

Účet:
227748101 / 0300

Informace o zpracování osobních údajů

Farní sbor ČCE v Sokolově, IČO: 1824 9159, se sídlem v Sokolově, Bezručovo nábřeží 501/7 (dále také jen "správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů
Sbor zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:
• agenda související se správou a chodem sboru,
• agenda v oblastech křtů, konfirmací, svateb a pohřbů
• personalistická agenda,
• správa majetku a souvisejících smluvních poměrů,
• pořádání přednášek, školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
• pořádání dobročinných sbírek.
Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.
V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Sbor se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností sboru ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá sbor o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky