Rotava


Na Rotavě se scházíme doma u Jánošů. Je to ve 2. patře v paneláku na adrese Rotava, Sídliště 4/2. Setkáváme se první a třetí neděli v měsíci od 14 hodin.

Vytvořte si webové stránky zdarma!