sborové dopisy


Každý rok píšou před vánočními a velikonočními svátky bratr kazatel a staršovstvo sboru dopis s biblickým zamyšlením a rozpisem bohoslužeb a setkávání během svátků. Zde si tyto dopisy můžete přečíst online. V papírové podobě jsou Vám k dispozici na shromážděních před jednotlivými svátky.VÁNOČNÍ SBOROVÉ DOPISY:


VELIKONOČNÍ SBOROVÉ DOPISY:


Vytvořte si webové stránky zdarma!